Hizmetlerimiz

Dr. Mahmut Alan Kaya, 10 yıldan fazla tecrübesi ile 30.000'in üzerinde başarılı saç ekimi gerçekleştirdi.

TIRAŞSIZ SAÇ EKİMİ


Komple tıraşın verdiği rahatsızlığı azaltacağı için özellikle uzun saçlı hastalarda ve geniş kel alanı olmayan kadınlarda tercih edilmektedir. Donör alanda küçük bir alanın tıraşlanmasıyla başlar ve alınan greftlerin alıcı alana ekilmesiyle devam eder. Uygulama alanı tıraşlanmadığı için hastaların sosyal hayatlarına daha hızlı dönmelerine olanak sağlar.

VÜCUT TÜYLERİNİN KULLANILMASI​

Saçsız alanı geniş olan hastalarda donör alanını desteklemek amacıyla sakal bölgesinden de bir miktar folikül alınarak hedeflenen greft sayısına ulaşılması amaçlanır. Teorik olarak göğüs ve vücudun diğer bölgelerindeki kıl kökleri de kullanılabilir ancak nispeten zayıf olan bu köklerin tutulma oranı düşüktür ve zamanla tekrar döküldükleri görülür.

SAÇ EKİMİ

SAPPHIRE FUE

Donör bölgeden (SAFE ZONE) saç köklerinin tek tek alınarak alıcı bölgede safir uçlu kalemler kullanılarak açtığımız kanallara yerleştirilmesiyle gerçekleştirilir. Greftlerin kalınlığı kadar kanallar açılarak saçlı derinin gereğinden fazla kesilmesinin önüne geçilir. Böylece saç derisi daha hızlı iyileşir ve daha az kabuklanma olur. Safir kalemlerle kanallar orijinal saça uygun olarak açıldığı için saçların çıkış yönleri ve çıkış açıları ayarlanabilmektedir. Ayrıca yan yana daha sık kanal açmayı başardığımız için daha doğal, daha yoğun saç ekimi sonuçları elde ediliyor.

DHI METODU

DHI yönteminde saç kökleri alındıktan sonra boyutlarına göre DHI kalemlerine yerleştirilir; Boş veya seyrek alanlara doğrudan ekim yapılır. Yine greftlerin kendisi kadar deri delinir, böylece saçların büyüme yönleri ve büyüme açıları ayarlanabildiğinden daha hızlı iyileşir ve doğal bir görünüm sağlanır. DHI yöntemi uygun hasta seçildiğinde başarılı sonuçlar verir. Son zamanlarda çokça yapıldığı gibi sırf pazarlama taktiği olarak herkese tavsiye etmek doğru bir yaklaşım değil.

HİBRİT SAÇ EKİMİ

Dr. Mahmut Alan Kaya, Safir FUE ve DHI yöntemlerini birleştirdiğimiz Hibrit Saç Ekimi yöntemini uzun süredir uygulamaktadır. Uygun hastalarda uygulandığında son derece başarılı bir yöntemdir. Bu teknikte saçsız bölgeleri yoğunlaştırmak için DHI yöntemini, tamamen kel olan alanları ise aynı seansta doldurmak için Safir kalem yöntemini kullanıyoruz. Bu, yoğun sonuçlar elde etmemizi sağlar.

DİĞER TRANSPLANTASYONLAR

BIYIK-SAKAL EKİMİ

Pek çok kişide genetik yatkınlık ya da bazı hastalıklar sonucu, bazen de kaza, yanık gibi travmalar sonrasında sakal ve bıyık bölgelerinde kıl çıkmayabilir. Bu boşluklar bölgesel olabileceği gibi sakal veya bıyıkların tamamını da kapsayabilir. Ayrıca mevcut sakal-bıyıklarını seyrek bulan veya şeklini değiştirmek isteyenlere de ekim uygulanmaktadır. Ense bölgesinden (donör alan) alınan saç köklerinin Safir FUE veya DHI yöntemleri kullanılarak alıcı bölgelere nakledilmesiyle bu bölgelerdeki boşluklar doldurulur.

KAŞ EKİMİ

Sakalda olduğu gibi kaşlarda da genetik, geçirilmiş hastalık veya kazalardan dolayı kıl çıkmayabilir. Yine bu boşluklar bölgesel olabileceği gibi kaşların tamamını da kapsayabilir. Bunun dışında mevcut kaşlara hacim kazandırmak, şeklini değiştirmek gibi nedenlerle de tamamen estetik kaygılarla kaş ekimi yapılabilmektedir. Ense bölgesinden (donör alan) alınan uygun saç köklerinin Safir FUE veya DHI yöntemleri kullanılarak ekilmesiyle de bu bölgelerdeki boşluklar doldurulabilir veya yeniden şekillendirilebilir.

YANIK VEYA YARA DOKULARINI KAPATMA

Operasyon dikişleri, cilt hastalıkları veya yanık gibi yaralanmalardan kaynaklanan kalıcı izleri kapatmak için saçlı deri, sakal bölgesi, bıyık bölgesi ve kaşlara kıl kökü ekimi yapılabilmektedir. Bazı durumlarda yağ enjeksiyonu, SVF enjeksiyonu, ek prp tedavileri gibi tekniklerle alıcı bölgeyi hazırlamak zorunda kalabiliyoruz.

MEZOTERAPİ VE PRP TEDAVİLERİ

MEZOTERAPİ

Mezoterapide saçsız bölgelere bilimsel olarak kanıtlanmış ilaçlar veya saç derisi için üretilen ilaç kokteylleri enjekte edilir. İlaçların içeriğine göre derinin yenilenme kapasitesini artırarak, yeni damar oluşumunu hızlandırarak, damar dilatasyon yoluyla saç köklerinin kanlanmasını artırarak saç ekiminin başarısını arttırır ve saç kaybı miktarını azaltır.

PRP

Hastanın kanının alınarak o kandan belirli hücrelerin ayrıştırılarak saçlı deriye normalden daha yoğun bir şekilde verilmesiyle yapılır. Saça özel bir tedavi yöntemi değildir. Tıbbi olarak birçok kullanım alanı vardır, saç derisindeki iyileşmeyi hızlandırdığı, ekim sonrası başarı oranını arttırdığı, mevcut saçları güçlendirdiği kanıtlanmıştır.